Sdělení ze dne 12.12.1996 k sestavování účetního výkazu rozpočtových a příspěvkových organizací a obcí ROZVAHA ÚČ-ROPO 3-02 za rok 1997

12.12.1996 | Sbírka:  283/66 197/1996 | Částka:  12/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 111/27 947/1996
Pasivní derogace: 28/78 511/2007-283, 283/86 550/1997
283/66 197/1996
Sdělení
Ministerstva financí
k sestavování účetního výkazu rozpočtových a příspěvkových organizací a obcí ROZVAHA ÚČ - ROPO 3 - 02 za rok 1997
Referent:
Ing. Danuše Prokůpková,
tel. 24542652
Ministerstvo financí pro zajištění správného sestavení účetního výkazu za rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Rozvaha Úč ROPO 3-02 sděluje:
1) V návaznosti na změnu věcného předpisu o rozpočtové skladbě a v souladu s Opatřením ministerstva financí čj. 111/27 947/1996 ze dne 17. května 1996 o rozpočtové skladbě, dochází ke změně ve vykazování zůstatku syntetického účtu 272 - Přijaté finanční výpomoci v účetním výkazu Rozvaha ÚČ ROPO 3-02.
Dosud se zůstatek tohoto účtu vykazoval v souladu s opatřením čj.V/2- 31 393/1992, ve znění pozdějších úprav , v pasivech rozvahy v sekci C odd. 4 řádek 94, mezi zdroji krytí prostředků rozpočtového hospodaření.
V rámci provedené úpravy bude napříště zůstatek účtu 272 - Přijaté finanční výpomoci vykazován v pasivech rozvahy jako cizí zdroj v sekci D oddíl 4 řádek 120 uvedeného účetního výkazu ÚČ ROPO 3 - 02, spolu se zůstatky účtů 283 - Emitované krátkodobé dluhopisy a 289 -Jiné krátkodobé finanční výpomoci.
2) Tento způsob sestavení účetního výkazu - Rozvahy za rozpočtové a příspěvkové organizace a obce ÚČ ROPO 3-02 se použije poprvé při sestavení účetního výkazu rozvaha ÚČ ROPO 3-02 k 30.6.1997.
Ředitel odboru 28 - účetnictví:
Ing. František Havel, v.r.