Vládní nařízení ze dne 7.7.1927, jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 7. prosince 1922, č. 361 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky

22.7.1927 | Sbírka:  100/1927 Sb. | Částka:  47/1927ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 361/1922 Sb.
Pasivní derogace: 143/1930 Sb.
100/1927 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 7. července 1927,
jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 7. prosince 1922, č. 361 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 64 a 71 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákona náhradového), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.:
Čl. I.
Ustanovení poslední věty §u 5, odst. 3., vládního nařízení č. 361/1922 Sb. z. a n. se zrušuje a nahražuje novým odstavcem (4) tohoto znění:
"Správní výbor se skládá z předsedy, jeho náměstka a pěti členů. Předsedu, jeho náměstka a za poštovní úřad šekový dva členy správního výboru jmenuje ministr pošt a telegrafů, dva členy za státní pozemkový úřad předseda tohoto úřadu a jednoho člena za ministerstvo financí ministr financí."
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Najman v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Hodža v. r., též za ministra Dr. Srdínko.
Udržal v. r., též za ministra Černého.