Vyhláška ze dne 25.10.1996 o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996

14.11.1996 | Sbírka:  279/1996 Sb. | Částka:  83/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
279/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 25. října 1996
o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 6. prosince 1996 se vydávají do oběhu bankovky po 1000 Kč vzoru 1996 (dále jen "bankovka vzoru 1996").
§ 2
(1) Bankovka vzoru 1996 má stejné rozměry včetně přípustné tolerance jako bankovka 1000 Kč vzoru 1993 (dále jen "bankovka vzoru 1993"). Pro bankovku vzoru 1996 je použit papír stejné kvality a zabarvení, s ochranným okénkovým proužkem a vodoznakem stejným jako u bankovky vzoru 1993.1)
(2) Bankovkový papír u bankovky vzoru 1996 je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce 6 mm.
(3) Bankovkový papír u bankovky vzoru 1996 je rovněž opatřen ochranným iridiscentním pruhem o šířce 20 mm s povolenou tolerancí 0,5 mm, umístěným na lícní straně ve vzdálenosti 124 mm od levého kraje bankovky s tolerancí posunu 3 mm. Ochranný iridiscentní pruh je průhledný, je slabě okrově zbarvený a při určitém úhlu dopadu světla získává slabý modravý nádech s kovovým leskem. Při pravém okraji ochranného iridiscentního pruhu jsou shora dolů negativně vyznačena čísla "1000".
(4) Ochranná soutisková značka u bankovky vzoru 1996 má v průhledu proti světlu podobu písmen "ČR", umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě fialové a je umístěna v levém horním rohu tiskového obrazce bankovky, vpravo od hodnotového čísla na širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupon"). Část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna rovněž v barvě fialové a je umístěna v pravém horním rohu tiskového obrazce bankovky, vlevo od hodnotového čísla na kuponu.
§ 3
(1) Na líci bankovky vzoru 1996 jsou vyobrazení a texty stejné jako u bankovky vzoru 1993. Pro jejich vytištění se používají stejné tiskové techniky jako u bankovky vzoru 1993.
(2) Lícní strana bankovky vzoru 1996 se liší od lícní strany bankovky vzoru 1993 tím, že v koruně stromu na pozadí textů slovně označujících nominální hodnotu bankovky je umístěn stylizovaný lipový list, vytištěný opticky proměnlivou barvou, která se v závislosti na úhlu dopadu světla mění z barvy zlaté do barvy zelené, a letopočet vydání bankovky je vyznačen číslem "1996".
§ 4
(1) Na rubu bankovky vzoru 1996 jsou vyobrazení a texty stejné jako u bankovky vzoru 1993. Pro jejich vytištění jsou používány stejné tiskové techniky jako u bankovky vzoru 1993.
(2) Rubová strana bankovky vzoru 1996 se liší od rubové strany bankovky vzoru 1993 pouze tím, že v dolní části kuponu je v barvě modročerné vytištěn grafický symbol ve tvaru písmene "P" stylizovaného do podoby stromu.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1996.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška České národní banky č. 112/1993 Sb., o vydání bankovek po 1000 Kč, ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.