Vyhláška ze dne 4.12.1996, kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb.

13.12.1996 | Sbírka:  304/1996 Sb. | Částka:  92/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 186/1992 Sb.
Aktivní derogace: 374/1992 Sb.
Pasivní derogace: 161/2000 Sb.
304/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 4. prosince 1996,
kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 121 zákona České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky:
Čl.I
Výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb., se mění takto:
§ 80 odst. 1 se vypouští.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ruml v. r.