Dodatek ze dne 3.10.1997 k Jednacímu řádu katastrálního úřadu č.j. 4982/1996-23 ze dne 6. listopadu 1996

3.10.1997 | Sbírka:  4063/1997-23 | Částka:  4/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 359/1992 Sb.
Aktivní derogace: 4982/1996-23
Pasivní derogace: 1481/2002-23