Sdělení ze dne 30.5.1997, kterým se upřesňuje vazba záznamových položek ve finančním výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů (Fin Obce, okresy 1-12), ve finančním výkazu o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 M), ve finančním výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 U) a ve finančním výkazu o plnění příjmů a výdajů státních fondů (Fin RO 2-04-Fondy)

30.5.1997 | Sbírka:  111/42 296/1997 | Částka:  5/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 283/80 388/1996, 283/51 437/1996
Pasivní derogace: 111/61 721/1997
111/42 296/1997
Sdělení
Ministerstva financí,
kterým se upřesňuje vazba záznamových položek ve finančním výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů (Fin Obce, okresy 1-12), ve finančním výkazu o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 M), ve finančním výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 U) a ve finančním výkazu o plnění příjmů a výdajů státních fondů (Fin RO 2-04 - Fondy)
Referent: Ing. Iva Matějková,
tel.: 5704 3109
Ministerstvo financí upřesňuje:
- v Opatření čj.: 283/51 437/96 ze dne 11. října 1996 (uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 10 ze dne 25. 10. 1996 pod poř. č. 67), v příloze 2 - Vysvětlivky k sestavování finančních výkazů sloužících pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů, v části A. odstavci 12, v části B. odstavci 9 a v části C. odstavci 8 a dále
- v Opatření čj.: 283/80 388/96 ze dne 8. února 1997 (uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2-3 ze dne 28. 3. 1997 pod poř. č. 18), ve vysvětlivkách k sestavení a předkládání finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů státních fondů, v části A. odstavci 7
použití vazby záznamových položek na účetní operace probíhající na níže uvedených účtech:
1. Záznamová položka 020-Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách se použije u účtu 322-Směnky k úhradě, u účtu 379-Jiné závazky, u účtu 958-Dlouhodobé směnky k úhradě a u účtu 959-Ostatní dlouhodobé závazky.
2. Záznamová položka 021-Splátky půjček přijatých v nepeněžních jednotkách se použije u účtu 322-Směnky k úhradě, u účtu 379-Jiné závazky, u účtu 958-Dlouhodobé směnky k úhradě a u účtu 959-Ostatní dlouhodobé závazky.
3. Záznamová položka 022-Transfery poskytované v nepeněžních jednotkách se použije u příslušného majetkového účtu (tzn. u účtů účtové třídy 0-Investiční majetek, u účtů účtové třídy 1-Zásoby a u účtů účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek).
Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Eduard Janota, v.r.