Vyhláška ze dne 6.8.1997 o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997

28.8.1997 | Sbírka:  197/1997 Sb. | Částka:  71/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
197/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 6. srpna 1997
o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) Dnem 10. září 1997 se vydávají do oběhu bankovky po 50 Kč vzoru 1997.
(2) Bankovky po 50 Kč vzoru 1997 se od bankovek po 50 Kč vzoru 1993 1) a od bankovek po 50 Kč vzoru 1994 2) liší použitým bankovkovým papírem, provedením ochranné soutiskové značky a letopočtem vydání bankovky.
§ 2
(1) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek po 50 Kč vzoru 1997 je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce 6 mm.
(2) Ochranná soutisková značka u bankovek po 50 Kč vzoru 1997 má v průhledu proti světlu podobu písmen "ČR" umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě šedé a je umístěna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna v barvě karmínové a je umístěna v levé horní části tiskového obrazce bankovky.
(3) Letopočet vydání bankovky na lícní straně je vytištěn tiskem z plochy a je vyznačen číslem "1997".
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.
Guvernér:
v z. Ing. Vít v. r.
viceguvernér
1) Vyhláška České národní banky č. 226/1993 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč.
2) Vyhláška České národní banky č. 205/1994 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994.