Vyhláška ze dne 6.8.1997 o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely

28.8.1997 | Sbírka:  198/1997 Sb. | Částka:  71/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
198/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 6. srpna 1997
o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 1. října 1997 se vydávají mince po 10 haléřích vzoru 1993,1) 20 haléřích vzoru 1993,2) 50 haléřích vzoru 1993,3) 1 Kč vzoru 1993,4) 2 Kč vzoru 1993,5) 5 Kč vzoru 1993,6) 10 Kč vzoru 1993,7) 20 Kč vzoru 1993 8) a 50 Kč vzoru 1993 9) ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely10) s leštěným polem mince a matným reliéfem.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1997.
Guvernér:
v z. Ing. Vít v. r.
viceguvernér
1) Vyhláška České národní banky č. 107/1993 Sb., o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně.
2) Vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně.
3) Vyhláška České národní banky č. 109/1993 Sb., o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně.
4) Vyhláška České národní banky č. 141/1993 Sb., o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně.
5) Vyhláška České národní banky č. 142/1993 Sb., o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně.
6) Vyhláška České národní banky č. 143/1993 Sb., o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně.
7) Vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně, ve znění vyhlášky České národní banky č. 232/1995 Sb.
8) Vyhláška České národní banky č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně.
9) Vyhláška České národní banky č. 101/1993 Sb., o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně.
10) § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.