Opatření ze dne 28.7.1997, kterým se mění opatření České národní banky č. 1 ze dne 30. prosince 1997, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

21.8.1997 | Sbírka:  4/1997 (CBN) | Částka:  73/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 1/1997 (CBN)
Pasivní derogace: 12/1997 (CBN)