Pokyn ze dne 23.9.1998 k zajištění odděleného vedení účetnictví pro domovy mládeže, které jsou nedílnou součástí školy

23.9.1998 | Sbírka:  26 992/98-44 | Částka:  11/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 11 134/2001-14
26 992/98-44
Pokyn
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k zajištění odděleného vedení účetnictví pro domovy mládeže, které jsou nedílnou součástí školy
Zpracovala: Milena Loučková,
tel.: 57 19 32 54
V Praze dne 21. září 1998
Na základě požadavku pro porovnání výdajů nutných ke krytí provozu domovů mládeže s výší poskytované dotace na mzdy a provoz ze státního rozpočtu formou normativu na žáka je nutno zajistit oddělené vedení účetnictví pro domovy mládeže, které jsou nedílnou součástí škol.
1. Odděleného vedení vlastních nákladů a výnosů školy a nákladů a výnosů domovů mládeže v účetnictví lze dosáhnout dvěma způsoby:
1.1. Zavedením analytického členění vlastních nákladů a výnosů školy a výnosů a nákladů domovů mládeže.
Příspěvková organizace postupuje podle § 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zvolenou analytiku na členění nákladových účtů (tř. 5) a výnosových účtů (tř. 6) dle jednotlivých činností zapracuje do účtového rozvrhu, který je součástí vnitroorganizační směrnice. Škola pak ve svém účetnictví aplikuje zvolenou analytiku pro oddělení nákladů a výnosů domovů mládeže.
1.2. Pro oddělené vedení účetnictví domovů mládeže je možno využít střediskové účetnictví.
Tento způsob oddělení vlastních nákladů a výnosů školy od nákladů a výnosů domovů mládeže mohou využít školy, jejichž programové vybavení (např. ISMO PVT) používané na zpracování účetnictví odlišuje jednotlivé činnosti zadáním komponenty "ORG" nebo "nákladové středisko" tak, jak to umožňuje software.
2. Oba způsoby pro oddělené vedení účetnictví lze využít k odlišení ostatních činností škol (např. školní jídelny, školní družiny, speciální pedagogická centra).
3. Zavedením analytického členění nákladů a výnosů a využitím střediskového účetnictví získá organizace přehled o čerpání příspěvku dle jednotlivých činností nebude však dosaženo odděleného vykazování za domovy mládeže, protože výkazy jsou zpracovány za organizace jako takové. Problematika odděleného vykazování bude řešena samostatně.
Ing. Zdeněk Bernard
vrchní ředitel sekce ekonomické - I/2