Vyhláška ze dne 19.11.1998 o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998

1.12.1998 | Sbírka:  283/1998 Sb. | Částka:  99/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
283/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 19. listopadu 1998
o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) Dnem 6. ledna 1999 se vydávají do oběhu bankovky po 200 Kč vzoru 1998.
(2) Bankovky po 200 Kč vzoru 1998 se od bankovek po 200 Kč vzoru 1993 1) a od bankovek po 200 Kč vzoru 1996 2) liší použitým bankovkovým papírem, provedením ochranné soutiskové značky, letopočtem vydání bankovky a faksimile podpisu představitele emisní banky.
§ 2
(1) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek po 200 Kč vzoru 1998 je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce 6 mm.
(2) Ochranná soutisková značka u bankovek po 200 Kč vzoru 1998 má v průhledu proti světlu podobu písmen "ČR", umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě oranžové a je umístěna v levé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna v barvě hnědé a je umístěna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky.
(3) Letopočet vydání bankovky na lícní straně je vytištěn tiskem z plochy v barvě oranžové, je vyznačen číslem "1998" a je umístěn vlevo od ochranného okénkového proužku v horní polovině tiskového obrazce.
(4) Na bankovkách po 200 Kč vzoru 1998 je nad slovem "GUVERNÉR" umístěno faksimile podpisu viceguvernéra emisní banky se zkratkou "v z.".
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 1998.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška č. 63/1993 Sb., o vydání bankovek po 200 Kč.
2) Vyhláška č. 198/1996 Sb., o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996.