Opatření ze dne 7.1.1999, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny

21.1.1999 | Sbírka:  283/93 491/1998 | Částka:  5/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 861/1998
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.