Nařízení ze dne 21.4.1999 o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů

18.5.1999 | Sbírka:  88/1999 Sb. | Částka:  33/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 569/1991 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
88/1999 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. dubna 1999
o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
Vláda nařizuje podle § 15 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 269/1998 Sb.:
§ 1
(1) Pozemkový fond České republiky převede částku 133 mil. Kč do kapitoly Ministerstva zemědělství.
(2) Ministerstvo zemědělství částku převedenou podle odstavce 1 převede na Státní fond tržní regulace v zemědělství (dále jen "Fond"), který ji použije na splátky jistin úvěrů a úroků Fondu Československé obchodní bance.
§ 2
Tato nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.