Opatření ze dne 27.9.1999, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2000

1.10.1999 | Sbírka:  OP30/99 | Částka:  75/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP30/99
OPATŘENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 27. září 1999,
kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2000
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2000 Ministerstvu zdravotnictví takto:
zaměstnanecké zdravotní pojišťovny předloží návrhy svých zdravotně pojistných plánů na rok 2000 Ministerstvu zdravotnictví nejpozději 29. října 1999.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.