Opatření ze dne 23.2.2000 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

23.2.2000 | Sbírka:  10/2000 (OP) | Částka:  12/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
10/2000 Sb.
OPATŘENÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 1. 2000 do 31. 1. 2000 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 5 (ze dne 22. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na léta 1996 - 2000 (ze dne 21. 12. 1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 1. 1997, dodatku č. 2 ze dne 6. 5. 1998, dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 1998 a dodatku č. 4 ze dne 8. 2. 1999) uzavřený

  mezi

  Odborovým  svazem  zaměstnanců  sklářského,  keramického,
  bižuterního průmyslu a porcelánu

  a
 
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
2. Dodatek č. 6 (ze dne 30. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na léta 1996 - 2000 (ze dne 21. 12. 1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 1. 1997, dodatku č. 2 ze dne 6. 5. 1998, dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 1998, dodatku č. 4 ze dne 8. 2. 1999 a dodatku č. 5 ze dne 22. 12. 1999) uzavřený

  mezi

  Odborovým  svazem  zaměstnanců  sklářského,  keramického,
  bižuterního průmyslu a porcelánu

  a
 
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
3. Dodatek č. 5 (ze dne 28. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na léta 1996 - 2000 (ze dne 29. 12. 1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 1996, dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 1997, dodatku č. 3 ze dne 27. 2. 1998 a dodatku č. 4 ze dne 13. 11. 1998) uzavřený

  mezi

  Odborovým  svazem  zaměstnanců  sklářského,  keramického,
  bižuterního průmyslu a porcelánu

  a
	
Svazem výrobců bižuterie.
4. Dodatek č. 3 (ze dne 13. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 3. 2000) k vyšší kolektivní smlouvě uzavřené na léta 1998 - 1999 (ze dne 31. 3. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 1998 a dodatku č. 2 ze dne 21. 1. 1999) uzavřený

  mezi

  Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství
  a autoopravárenství Čech a Moravy (sekce MHD a VSD)

  a
 
Svazem zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě ČR, Sdružením dopravních podniků ČR.
5. Dodatek č. 4 (ze dne 30. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na léta 1997 - 1999 (ze dne 30. 6. 1997, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 1998, dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 1999 a dodatku č. 3 ze dne 30. 6. 1999) uzavřený

  mezi

  Odborovým svazem pracovníků obchodu

  a
 
Svazem obchodu ČR.
6. Dodatek č. 4 (ze dne 20. 12. 1999 na rok 2000) kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na léta 1996 - 1999 (ze dne 18. 12. 1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 1996, dodatku č. 2 ze dne 21. 1. 1998 a dodatku č. 3 ze dne 13. 11. 1998)
 
  mezi

  Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního
  a vodního hospodářství v ČR (sekce PPC)

  a
 
Svazem průmyslu papíru a celulózy.
7. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 22. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001) uzavřená
 
  mezi

  Odborovým svazem KOVO

  a
 	
Unií zaměstnavatelských svazů zastupující příslušné zaměstnavatele Sdružení učňovských zařízení.
8. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2000 - hlava II. - Mzdy (uzavřená dne 11. 1. 2000 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 - dodatek k odvětvové kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 1998 ve znění dodatku ze dne 24. 2. 1999) uzavřená
 
  mezi

  Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního
  a vodního hospodářství v ČR (sekce VH a ŽP)

  a
 
Svazem vodního hospodářství.
9. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2000 (ze dne 20. 1. 2000 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) uzavřená
 
  mezi

  Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného
  průmyslu Čech a Moravy

  a
 
Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu.