Vyhláška ze dne 24.5.2001, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku

8.6.2001 | Sbírka:  182/2001 Sb. | Částka:  69/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 52/2000 Sb.
182/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultury
ze dne 24. května 2001,
kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku
Ministerstvo kultury stanoví podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb.:
§ 1
Vyhláška č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku, se zrušuje.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Dostál v. r.