Opatření ze dne 15.6.2001 k aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek-CZ-NUTS

10.7.2001 | Sbírka:  26/2001 (OP) | Částka:  88/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP13/99
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
26/2001
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 15. června 2001
k aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek - CZ-NUTS
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje změny Klasifikace územních statistických jednotek - CZ-NUTS (dále jen "klasifikace CZ-NUTS"), zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 27. dubna 1999 (vyhlášeným v částce 33/1999 Sb. ), s účinností od 1. ledna 2000. Změny jsou provedeny v souladu se změnami ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V klasifikaci CZ-NUTS se v návaznosti na ústavní zákon č. 176/2001 Sb. mění v části II. Systematická část klasifikace a v části III. Převodník CZ-NUTS - ČKO názvy následujících krajů takto:
Název "Budějovický kraj" se nahrazuje názvem "Jihočeský kraj".
Název "Jihlavský kraj" se nahrazuje názvem "Vysočina".
Název "Brněnský kraj" se nahrazuje názvem "Jihomoravský kraj".
Název "Ostravský kraj" se nahrazuje názvem "Moravskoslezský kraj".
V této souvislosti se u skupin klasifikace, tj. NUTS 2 - oblasti, mění název "Ostravsko" na "Moravskoslezsko".
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Na disketě je klasifikace CZ-NUTS včetně aktualizovaných názvů k dispozici v Českém statistickém úřadu, Sokolovská č. n. 142, Praha 8 - sekce informačních služeb a prezentací.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.