Opatření ze dne 18.7.2001, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

26.7.2001 | Sbírka:  29/2001 (OP) | Částka:  101/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 13/1993 Sb.
Aktivní derogace: 135/1998 Sb.
Pasivní derogace: 51/2001 (OP), 309/1999 Sb.
29/2001
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 18. července 2001,
kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Změna: 51/2001
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Čl.1
zrušen
Čl.2
Při uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení1) se při dovozu zboží uvedeném v § 1 nařízení vlády č. 263/2001 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky, uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce kód "4902".
Čl.3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Rusnok v. r.
Příloha
Část A
Nové doplňkové kódy
Různé potravinářské přípravky
------------------------------------------------------------------
Kód    Dopl. MJ  Popis zboží
celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2  3      4
------------------------------------------------------------------
2106 90 30 10  UNS  Ve skleněných lahvích o obsahu
            nepřesahujícím 0,7 l
2106 90 30 90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
2106 90 59 10  UNS  Ve skleněných lahvích o obsahu
            nepřesahujícím 0,7 l
2106 90 59 90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Tabák a vyrobené tabákové náhražky
------------------------------------------------------------------
Kód    Dopl. MJ  Popis zboží
celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2  3      4
------------------------------------------------------------------
2403 10 10 11  KGN  Cigaretový tabák nařezaný pro výrobu
            cigaret
2403 10 10 12  KGN  Tabákový odpad upravený pro kouření
------------------------------------------------------------------
2403 10 90 11  KGN  Cigaretový tabák nařezaný pro výrobu
            cigaret
2403 10 90 12  KGN  Tabákový odpad upravený pro kouření
------------------------------------------------------------------
2403 91 00 11  KGN  Cigaretový tabák nařezaný pro výrobu
            cigaret
2403 91 00 12  KGN  Tabákový odpad upravený pro kouření
2403 91 00 30  KGN  Tabákové vložky z cigaretového tabáku pro
            ruční výrobu cigaret
------------------------------------------------------------------
2403 99 90 10  KGN  Ostatní tabákové výrobky v kusech
2403 99 90 20  KGN  Ostatní tabákové výrobky v kg
2403 99 90 90  KGN  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky
------------------------------------------------------------------
Kód    Dopl. MJ  Popis zboží
celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2  3      4
------------------------------------------------------------------
2710 00 81 01  TNN  Mající tyto vlastnosti:
            1. viskozita při 40 st. C nižší než
             12 mm2.s-1,
            2. bod vzplanutí podle metody Penskyho
             a Martense nebo metodou v otevřeném
             kelímku (Cleveland) max. 150 st. C,
            3. do max. 350 st. C musí být
             předestilováno min. 20 % objemu včetně
             ztrát.
            Postačí, když takový olej splní vlastnost
            uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z
            vlastností uvedených v bodech 2 a 3
2710 00 81 90  TNN  Ostatní
------------------------------------------------------------------
2710 00 83 01  TNN  Mající tyto vlastnosti:
            1. viskozita při 40 st. C nižší než
             12 mm2.s-1,
            2. bod vzplanutí podle metody Penskyho
             a Martense nebo metodou v otevřeném
             kelímku (Cleveland) max. 150 st. C,
            3. do max. 350 st. C musí být
             předestilováno min. 20 % objemu včetně
             ztrát.
            Postačí, když takový olej splní vlastnost
            uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z
            vlastností uvedených v bodech 2 a 3
2710 00 83 90  TNN  Ostatní
------------------------------------------------------------------
2710 00 87 01  TNN  Mající tyto vlastnosti:
            1. viskozita při 40 st. C nižší než
             12 mm2.s-1,
            2. bod vzplanutí podle metody Penskyho
             a Martense nebo metodou v otevřeném
             kelímku (Cleveland) max. 150 st. C,
            3. do max. 350 st. C musí být
             předestilováno min. 20 % objemu včetně
             ztrát.
            Postačí, když takový olej splní vlastnost
            uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z
            vlastností uvedených v bodech 2 a 3
------------------------------------------------------------------
2710 00 88 01  TNN  Mající tyto vlastnosti:
            1. viskozita při 40 st. C nižší než
             12 mm2.s-1,
            2. bod vzplanutí podle metody Penskyho
             a Martense nebo metodou v otevřeném
             kelímku (Cleveland) max. 150 st. C,
            3. do max. 350 st. C musí být
             předestilováno min. 20 % objemu včetně
             ztrát.
            Postačí, když takový olej splní vlastnost
            uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z
            vlastností uvedených v bodech 2 a 3
------------------------------------------------------------------
2710 00 89 01  TNN  Mající tyto vlastnosti:
            1. viskozita při 40 st. C nižší než
                 12 mm2.s-1,
            2. bod vzplanutí podle metody Penskyho
             a Martense nebo metodou v otevřeném
             kelímku (Cleveland) max. 150 st. C,
            3. do max. 350 st. C musí být
             předestilováno min. 20 % objemu včetně
             ztrát.
            Postačí, když takový olej splní vlastnost
            uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z
            vlastností uvedených v bodech 2 a 3
------------------------------------------------------------------
2710 00 92 01  TNN  Mající tyto vlastnosti:
            1. viskozita při 40 st. C nižší než
             12 mm2.s-1,
            2. bod vzplanutí podle metody Penskyho
             a Martense nebo metodou v otevřeném
             kelímku (Cleveland) max. 150 st. C,
            3. do max. 350 st. C musí být
             předestilováno min. 20 % objemu včetně
             ztrát.
            Postačí, když takový olej splní vlastnost
            uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z
            vlastností uvedených v bodech 2 a 3
------------------------------------------------------------------
2710 00 94 01  TNN  Mající tyto vlastnosti:
            1. viskozita při 40 st. C nižší než
             12 mm2.s-1,
            2. bod vzplanutí podle metody Penskyho
             a Martense nebo metodou v otevřeném
             kelímku (Cleveland) max. 150 st. C,
            3. do max. 350 st. C musí být
             předestilováno min. 20 % objemu včetně
             ztrát.
            Postačí, když takový olej splní vlastnost
            uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z
            vlastností uvedených v bodech 2 a 3
------------------------------------------------------------------
2710 00 96 01  TNN  Mající tyto vlastnosti:
            1. viskozita při 40 st. C nižší než
             12 mm2.s-1,
            2. bod vzplanutí podle metody Penskyho
             a Martense nebo metodou v otevřeném
             kelímku (Cleveland) max. 150 st. C,
            3. do max. 350 st. C musí být
             předestilováno min. 20 % objemu včetně
             ztrát.
            Postačí, když takový olej splní vlastnost
            uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z
            vlastností uvedených v bodech 2 a 3
------------------------------------------------------------------
2710 00 97 01  TNN  Mající tyto vlastnosti:
            1. viskozita při 40 st. C nižší než
             12 mm2.s-1,
            2. bod vzplanutí podle metody Penskyho
             a Martense nebo metodou v otevřeném
             kelímku (Cleveland) max. 150 st. C,
            3. do max. 350 st. C musí být
             předestilováno min. 20 % objemu včetně
             ztrát.
            Postačí, když takový olej splní vlastnost
            uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z
            vlastností uvedených v bodech 2 a 3
------------------------------------------------------------------
Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
------------------------------------------------------------------
Kód    Dopl. MJ  Popis zboží
celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2  3      4
------------------------------------------------------------------
2835 39 00 10  UNS  Náplně do domácích přístrojů na úpravu
            vody (fosforečnany)
2835 39 00 90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Část B
Doplňkové kódy s novým textem a původním označením
Tabák a vyrobené tabákové náhražky
------------------------------------------------------------------
Kód    Dopl. MJ  Popis zboží
celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2  3      4
------------------------------------------------------------------
2403 10 10 30  KGN  Tabákové vložky z cigaretového tabáku pro
            ruční výrobu cigaret
------------------------------------------------------------------
2403 10 90 21  KGN  Lulkový nebo dýmkový tabák
2403 10 90 30  KGN  Tabákové vložky z cigaretového tabáku pro
            ruční výrobu cigaret
------------------------------------------------------------------
2403 91 00 21  KGN  Lulkový nebo dýmkový tabák
------------------------------------------------------------------
Nerostná paliva; minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky
------------------------------------------------------------------
Kód    Dopl. MJ  Popis zboží
celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2  3      4
------------------------------------------------------------------
2710 00 87 11  TNN  Ostatní automobilové motorové oleje
2710 00 87 12  TNN  Ostatní letecké motorové oleje
2710 00 87 30  TNN  Ostatní oleje pro chladicí kompresory
2710 00 87 40  TNN  Ostatní oleje pro plynové a vzduchové
            kompresory
2710 00 87 50  TNN  Ostatní turbínové oleje
------------------------------------------------------------------
2710 00 88 10  TNN  Ostatní hydraulické oleje
------------------------------------------------------------------
2710 00 89 10  TNN  Ostatní bílé oleje technické
2710 00 89 20  TNN  Ostatní oleje mediciální (parrafinum
            liquidum)
------------------------------------------------------------------
2710 00 92 11  TNN  Ostatní automobilové převodové oleje
2710 00 92 12  TNN  Ostatní letecké převodové oleje
2710 00 92 20  TNN  Ostatní průmyslové převodové oleje
------------------------------------------------------------------
2710 00 94 10  TNN  Ostatní oleje pro obrábění kovů
2710 00 94 20  TNN  Ostatní oleje pro uvolňování odlitků
            z forem
2710 00 94 30  TNN  Ostatní antikorozní oleje
------------------------------------------------------------------
2710 00 96 10  TNN  Ostatní transformátorové oleje
------------------------------------------------------------------
2710 00 97 10  TNN  Ostatní oleje ložiskové
2710 00 97 20  TNN  Ostatní oleje pro technologické účely
2710 00 97 30  TNN  Ostatní oleje pro kalení a přenos tepla
2710 00 97 41  TNN  Ostatní automobilová plastická maziva
            obsahující více než 70 % minerálních olejů
2710 00 97 50  TNN  Ostatní oleje textilní
2710 00 97 60  TNN  Ostatní oleje postřikové
2710 00 97 70  TNN  Ostatní oleje formové
------------------------------------------------------------------
Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti
------------------------------------------------------------------
Kód    Dopl. MJ  Popis zboží
celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2  3      4
------------------------------------------------------------------
8421 99 00 10  UNS  Části a součásti k domácím přístrojům na
            úpravu vody včetně přepínačů filtrů
            k baterii a k malým čistírnám odpadních vod
------------------------------------------------------------------
Část C
Zrušené doplňkové kódy
Tabák a vyrobené tabákové náhražky
------------------------------------------------------------------
Kód    Dopl. MJ  Popis zboží
celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2  3      4
------------------------------------------------------------------
2402 10 00 10  NAR  Doutníky (též s odříznutými konci)
            obsahující tabák
2402 10 00 90  NAR  Doutníčky (cigarillos) obsahující tabák
------------------------------------------------------------------
2403 10 10 10  KGN  Cigaretový tabák pro výrobu cigaret a
            tabákový odpad, droliny upravené na kouření
------------------------------------------------------------------
2403 10 90 10  KGN  Ostatní cigaretový tabák pro výrobu cigaret
            a tabákový odpad, droliny upravené na
            kouření
------------------------------------------------------------------
    2403 91 00 10  KGN  Cigaretový tabák homogenizovaný nebo
            rekonstituovaný pro výrobu cigaret a
            tabákový odpad, droliny upravené na kouření
------------------------------------------------------------------
2403 99 10 10  KGN  Žvýkací tabák
2403 99 10 90  KGN  Šňupací tabák
------------------------------------------------------------------
1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.