Oprava ze dne 7.12.2001 opatření čj. 283/77 227/2001, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

7.12.2001 | Sbírka:  FZ18/2002 | Částka:  2/2002ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 283/77 227/2001
FZ18/2002
OPRAVA
Opatření MF čj. 283/77 227/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Referent:
Jaroslava Svobodová,
tel. 5704 4163
Ad č.j. 283/77 227/2001
ze dne 7. prosince 2001
Ve Finančním zpravodaji č. 12/2001 v Opatření Ministerstva financí, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č.j. 283/77 227/2001 ze dne 7. prosince 2001 došlo k chybě. Správné znění je následující:
v příloze č. 2, v Čl.XIII, bodu 3, druhém odstavci Úvodních ustanovení se poslední věta v písmu c) ruší a nahrazuje se textem:
"V případě, kdy se cenné papíry nebo podíly neoceňují reálnou hodnotou, pak se kursové rozdíly zaúčtují na účet 386 - Kursové rozdíly aktivní nebo na účet 387 - Kursové rozdíly pasivní."
Zástupce ředitele odboru 28:
Ing. Josef Podhorský, v.r.