Oznámení ze dne 17.1.2002 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

17.1.2002 | Sbírka:  8/2002 (OP) | Částka:  10/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 312/2003 Sb., 309/1999 Sb.
8/2002
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 12. 2001 do 31. 12. 2001 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatky ke kolektivní smlouvě vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 (ze dne 4. prosince 2001) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na období 2001 - 2003 (na období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003) uzavřený
mezi
Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu Společenstvo těžařů ČR.
2. Dodatek č. 2 (ze dne 3. prosince 2001) kolektivní smlouvy vyššího stupně (na období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002) uzavřený mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Českomoravskou elektrotechnickou asociací.
3. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (ze dne 11. prosince 2001 na období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003) uzavřený
mezi
Odborovým svazem energetiků
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
4. Dodatek č. 1 (ze dne 11. prosince 2001) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (na období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003) uzavřený
mezi
Českým odborovým svazem severozápadních energetiků
a
Odborovým svazem zaměstnanců jaderné energetiky
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2002 (ze dne 14. prosince 2001 na období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2005, část B od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Sekce Průmyslu papíru a celulózy
a
Česko-moravským odborovým sdružením
a
Svazem průmyslu papíru a celulózy.
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2002 -- 2004 (ze dne 19. prosince 2001) uzavřená
mezi
Odborovým svazem chemie České republiky
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.