Opatření ze dne 13.6.2002, kterým se zrušuje opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, ve znění pozdějších opatření

20.6.2002 | Sbírka:  21/2002 (OP) | Částka:  99/2002ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 14/2002 (OP), 10/2002 (OP), 35/2001 (OP), 23/2001 (OP)
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
21/2002
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 13. června 2002,
kterým se zrušuje opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, ve znění pozdějších opatření
Opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, ve znění opatření Ministerstva financí č. 35/2001 Sb., opatření Ministerstva financí č. 10/2002 Sb. a opatření Ministerstva financí č. 14/2002 Sb., se zrušuje.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.
Ministr:
Ing. Rusnok v. r.