Sdělení ze dne 14.8.2003 (doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04 U)

30.9.2003 | Sbírka:  111/70 679/2003 | Částka:  7/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
Aktivní derogace: 111/12 726/2003
111/70 679/2003
Sdělení MF
ze dne 14. srpna 2003 (doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04 U)
Referent: Ing. M. Kolitsch
tel. 257 043 204
Ministerstvo financí vydalo sdělení MF čj. 111/12 726/2003 ze dne 10. února 2003 (publikované pod č. 14 ve Finančním zpravodaji č. 2/2003), kterým zveřejňuje obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U). Toto sdělení se upravuje následujícím způsobem:
Zákonem č. 252/2003 Sb. byl změněn zákon č. 579/2003 Sb., o státním rozpočtu na rok 2003. Podle tohoto zákona se v kapitole Všeobecná pokladní správa doplňuje nový specifický dílčí ukazatel "Úhrada závazku z arbitrážního sporu CME Czech Republic B.V. v. Česká republika".
VII. Vybrané státního rozpočtu ukazatele - doplnění:
+------------------------------+---------------+-----------------+
|Název ukazatele        | Číslo řádku  | Pro kapitoly  |
+------------------------------+---------------+-----------------+
|Úhrada závazku z arbitrážního | 7842     |   398    |
|sporu CME Czech Republic B.V. |        |         |
|v. Česká republika      |        |         |
+------------------------------+---------------+-----------------+
Ředitel odboru 11:
Ing. Bohdan Hejduk, v.r.