Vyhláška ze dne 30.1.2003, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

11.2.2003 | Sbírka:  38/2003 Sb. | Částka:  12/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 12/1995 Sb., 379/1991 Sb., 42/1985 Sb., 125/1982 Sb., 56/1981 Sb., AS14/73
38/2003
VYHLÁŠKA
ze dne 30. ledna 2003, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb.:
§ 1
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě.
2. Vyhláška č. 379/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě.
3. Vyhláška č. 42/1985 Sb., o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami.
4. Vyhláška č. 125/1982 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery.
5. Vyhláška č. 12/1995 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot.
6. Výnos Českého úřadu bezpečnosti práce č. 23 z 15. 11. 1972 k zajištění bezpečnosti práce při provozu radiolokátorů (reg. částka 1/1973 Sb.).
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Škromach v. r.