Vyhláška ze dne 31.1.2003, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel

11.2.2003 | Sbírka:  39/2003 Sb. | Částka:  12/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 61/1988 Sb., 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 213/1991 Sb.
39/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2003, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb., a Český báňský úřad stanoví podle § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:
§ 1
Zrušuje se vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Škromach v. r.
Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.