Sdělení ze dne 20.5.2004 o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)

28.5.2004 | Sbírka:  339/2004 Sb. | Částka:  109/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 487/2003 Sb.
339/2004 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 20. května 2004
o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sděluje s účinností od 1. června 2004 změnu v Klasifikaci zemí (dále jen "CZ-GEONOM"), která byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu č. 487 ze dne 18. prosince 2003 uveřejněném v částce 160/2003 Sb. Změna byla provedena na základě evropského standardu GEONOM 2004.
Položka s numerickým kódem 094:
+-----------------+----------------------------------------------+
|         |         Platnost          |
|         +----------------------+-----------------------+
|         | do 31. května 2004 | od 1. června 2004  |
+-----------------+----------------------+-----------------------+
|Alfabetický kód | YU         | CS          |
|Název země    | Jugoslávie     | Srbsko a Černá Hora |
+-----------------+----------------------+-----------------------+
Klasifikace CZ-GEONOM s promítnutou změnou je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.