Vyhláška ze dne 7.4.2005 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi

30.4.2005 | Sbírka:  176/2005 Sb. | Částka:  64/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
176/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. dubna 2005
o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) Ke 100. výročí výroby prvního automobilu v továrně Laurin & Klement v Mladé Boleslavi se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna"). Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,4 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je povolená odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolená odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.
§ 2
(1) Na líci dvousetkoruny je při horním okraji umístěn v neuzavřeném opisu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA", který je z obou stran ohraničen tečkami. Při spodním okraji dvousetkoruny je rovněž v neuzavřeném opisu označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč", z obou stran ohraničené tečkami. Uprostřed mincovního pole je ochranná známka L&K. Při pravém okraji dvousetkoruny uprostřed je značka mincovny, která dvousetkorunu razila.
(2) Na rubu dvousetkoruny je vyobrazení automobilu vyrobeného v roce 1905 v Mladé Boleslavi. Při horním okraji jsou v neuzavřeném opisu letopočty "1905-2005", při levém, spodním a pravém okraji je rovněž v neuzavřeném opisu text "PRVNÍ AUTOMOBIL L&K Z MLADÉ BOLESLAVI". Oba opisy jsou ohraničeny tečkami. Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Zbyněk Fojtů, jehož iniciály, spojená písmena "FZ", jsou umístěny při pravém okraji dvousetkoruny nad zadním blatníkem automobilu.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. května 2005.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi
(lícní a rubová strana)