Vyhláška ze dne 4.11.2005 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova

28.11.2005 | Sbírka:  463/2005 Sb. | Částka:  161/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
463/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2005
o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) K 450. výročí narození renesančního básníka a spisovatele Mikuláše Dačického z Heslova se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna"). Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném provedení i ve zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Při ražbě dvousetkoruny v běžném provedení i ve zvláštním provedení je povolená odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolená odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.
§ 2
(1) Na líci dvousetkoruny je v neuzavřeném opisu při pravém, spodním a levém okraji název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Při pravém spodním okraji je mezi oběma slovy názvu státu umístěno ve dvou řádcích označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a vlevo od něj značka mincovny, která dvousetkorunu razila. Uprostřed mincovního pole je stylizovaný erb Mikuláše Dačického z Heslova.
(2) Na rubu dvousetkoruny je portrét Mikuláše Dačického z Heslova a okolo něj při levém, horním a pravém okraji neuzavřený opis "MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA". Počáteční a koncová písmena opisu zasahují do spodní části portrétu. Při levém spodním okraji jsou letopočty "1555" a "2005", umístěné přes spodní část portrétu tak, že letopočet "2005" je mírně vpravo pod letopočtem "1555". Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Jiří Harcuba, jehož iniciála "H" je umístěna ve spodní části dvousetkoruny vlevo od písmene "O" ve slově "HESLOVA".
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. prosince 2005.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
(lícní a rubová strana)