Vládní nařízení ze dne 31.12.1934, jímž se provádí § 3 zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 267 Sb. z. a n., o délce presenční služby

31.12.1934 | Sbírka:  276/1934 Sb. | Částka:  96/1934ASPI

Vztahy

Nadřazené: 267/1934 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb.
276/1934 Sb. z. a n.
Vládní nařízení
ze dne 31. prosince 1934,
jímž se provádí § 3 zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 267 Sb. z. a n., o délce presenční služby
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 267 Sb. z. a n., o délce presenční služby:
§ 1
Za školy postavené na roveň vyšším středním školám (gymnasiím, reálným gymnasiím, reformním reálným gymnasiím a reálkám) se pokládají:
a) učitelské ústavy,
b) obchodní akademie,
c) vyšší státní průmyslové školy,
d) státní odborné školy stavitelské,
e) státní průmyslové školy textilní,
f) speciální škola pro vnitřní architekturu při státní ústřední škole bytového průmyslu v Praze,
g) státní umělecko-průmyslová škola v Praze,
h) střední škola státní konservatoře hudby v Praze,
ch) státní hudební a dramatická konservatoř v Brně,
i) hudobná a dramatická akademia pre Slovensko v Bratislave,
j) střední škola německé hudební a dramatické akademie v Praze,
k) vyšší hospodářské školy,
l) vyšší lesnické školy,
m) vyšší škola ovocnicko-vinařská a zahradnická v Mělníku a v Lednici,
n) vyšší zemědělská škola družstevní v Praze.
§ 2
Při provádění § 3 zák. č. 267/1934 Sb. z. a n. pokládají se na roveň vyšším středním školám též:
a) akademie výtvarných umění v Praze,
b) mistrovská škola státní konservatoře hudby v Praze,
c) mistrovská škola německé hudební a dramatické akademie v Praze,
pokud jde o jejich řádné posluchače.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Trapl v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Spina v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Franke v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Šrámek v. r.