Sdělení ze dne 11.4.2006 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění

28.4.2006 | Sbírka:  38/44 755/2006-111 | Částka:  4/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
38/44 755/2006-111
Sdělení
ze dne 11. dubna 2006
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění
Referent: Ing. M. Kolitsch,
tel.: 257 043 204
Vybrané ukazatele státního rozpočtu - rok 2006 Zveřejňujeme doplnění části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., v platném znění.
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu pro rok 2006 - doplnění
--------------------------------------------------------------------
Název ukazatele - text         Číslo řádku   Kapitola
--------------------------------------------------------------------
Finanční vztah k rozpočtu hl. m. Prahy 7745      398
--------------------------------------------------------------------
Ing. Karel Tyll, v. r.
pověřený řízením odboru státního rozpočtu