Sdělení ze dne 8.3.2006 Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/03.2006-7 pro kmitočtové pásmo 2700-4200 MHz

15.3.2006 | Sbírka:  31/2006 (TV) | Částka:  7/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 58/2008 (TV)