Sdělení ze dne 2.5.2006 o vydání rozhodnutí č. REM/8/04.2006-5 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 8 - Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

9.5.2006 | Sbírka:  80/2006 (TV) | Částka:  14/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.