Sdělení ze dne 2.5.2006 o vydání rozhodnutí č. REM/16/04.2006-21 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - Uložení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

9.5.2006 | Sbírka:  85/2006 (TV) | Částka:  14/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.