Sdělení ze dne 16.5.2006 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/25/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 43,5-52,6 GHz

7.6.2006 | Sbírka:  108/2006 (TV) | Částka:  15/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.