Sdělení ze dne 12.5.2006 o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2006-22, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

15.6.2006 | Sbírka:  109/2006 (TV) | Částka:  16/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.
Aktivní derogace: 128/2005 (TV)