Rozhodnutí ze dne 8.8.2007 o ceně č. CEN/9/08.2007-21 ve věci změny povinnosti uložení na základě § 51 odst. 3 Zákona podniku s významnou tržní silou na trhu č. 9 - "Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě", společností ETEL, s.r.o. (část 2/2)

27.9.2007 | Sbírka:  81/2007 (TV) | Částka:  17/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.