Opatření ze dne 27.9.2007, kterým se zrušují opatření České národní banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

5.10.2007 | Sbírka:  5/2007 (CBN) | Částka:  22/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 1/2007 (CBN), 1/2003 (CBN)
5/2007
Opatření
České národní banky
ze dne 27. září 2007,
kterým se zrušují opatření České národní banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Česká národní banka stanoví podle § 24 písm. a) a § 49b odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb.:
§ 1
Zrušuje se:
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 8. září 2003 k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti.
2. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 6. února 2007 k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému spořitelního a úvěrního družstva pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
§ 2
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v. r.
Sekce bankovní regulace a dohledu
Odpovědný zaměstnanec: Mgr. Pícha,
tel.: 2244 126 99