Nařízení ze dne 22.10.2007, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

23.11.2007 | Sbírka:  288/2007 Sb. | Částka:  95/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 154/2005 Sb.
288/2007 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. října 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení § 37 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích:
Čl. I
V příloze k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, položka 2 zní:

"Položka 2

POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ ČÍSEL

                                    Kč ročně

A.   Poplatek za kód volby a předvolby operátora, zkrácené 
    telefonní číslo, telefonní číslo s kódem číslovací oblasti TC
 
A. 1.  Poplatek za kód volby a předvolby operátora
    a) čtyřmístný                          100 000 
    b) pětimístný                          50 000

A.2.  Poplatek za zkrácené telefonní číslo
    a) třímístné                          100 000  
    b) čtyřmístné                          50 000  
    c) pětimístné                          40 000  
    d) šestimístné                          25 000  
    e) 116 000 až 116 999                       1 000   

A.3.  Poplatek za telefonní číslo s kódem číslovací oblasti TC       1
 

B.   Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe 
    k síti elektronických komunikací

B.1.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 600       1

B.2.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601 až 608   1
    a DNe = 72, 73, 77
 
B.3.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900 až 7999  1

B.4.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700      100

B.5.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 910       1

B.6.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971     1 000 
    Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971
    symetrické nebo lehce zapamatovatelné               2 000

B.7.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 976    30 000


C.   Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC ke službě 
    elektronických komunikací

C.1.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800      800
    Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800
    symetrické nebo lehce zapamatovatelné               2 000  

C.2.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819,
    830 až 839 a 843 až 846                       800
    Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819,
    830 až 839 a 843 až 846 symetrické nebo lehce zapamatovatelné   2 000
    

C.3.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829  800
    Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829
    symetrické nebo lehce zapamatovatelné               2 000

C.4.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842
    a 847 až 849                            800
    Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842
    a 847 až 849 symetrické nebo lehce zapamatovatelné        2 000

C.5.  Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 900, 906, 
    908 a 909                            30 000

D.   Poplatek za směrovací kód, včetně přístupového čísla UPTAN    5 000

E.   Poplatek za směrovací kód k celostátní záznamníkové službě
    a ke službě předávání zpráv                   10 000
 
F.   Poplatek za přístupové kódy k neveřejným telefonním sítím

F.1.  Poplatek za přístupový kód k neveřejným telefonním sítím 
    a neveřejným komunikačním sítím
    a) třímístný                           50 000
    b) čtyřmístný                           5 000

F.2.  Poplatek za přístupový kód k virtuálním 
    neveřejným telefonním sítím                   50 000

G.   Poplatek za kód veřejné mobilní telefonní sítě MNC        50 000

H.   Poplatek za identifikační kód veřejné datové sítě DNIC

    Kč ročně podle výpočtu

    Výpočet:

    C = n x 10 000,- Kč

    kde je
    C - poplatek za využívání jednoho identifikačního kódu veřejné
      datové sítě DNIC, 
    n - počet využívaných hodnot B číslic síťového koncového
      datového čísla.
      
J.   Poplatek za identifikační číslo sítě a ústředny

J.1.  Poplatek za identifikační číslo ústředny ExID            50

J.2.  Poplatek za identifikační číslo sítě OpID            10 000

K.   Poplatek za kód signalizačního bodu signalizační sítě 
    se signalizačním systémem č. 7

K.1.  Poplatek za kód signalizačního bodu přechodové signalizační sítě 10 000

K.2.  Poplatek za kód mezinárodního signalizačního bodu        100 000

L.   Poplatek za identifikátor vydavatele karty            50 000

M.   Poplatek za jméno ADMD mnemotechnické adresy          100 000".

Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.