Sdělení ze dne 21.11.2007 o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

7.12.2007 | Sbírka:  308/2007 Sb. | Částka:  99/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 320/2003 Sb.
Pasivní derogace: 428/2008 Sb.
308/2007 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 21. listopadu 2007
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. února 2008 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004, sdělením č. 310/2005 Sb. ze dne 21. července 2005, sdělením č. 455/2005 Sb. ze dne 4. listopadu 2005, sdělením č. 391/2006 Sb. ze dne 20. července 2006 a sdělením č. 535/2006 Sb. ze dne 28. listopadu 2006.
Aktualizací KKOV, prováděnou na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zavádí nový kmenový obor vzdělání:
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Kód kmenového oboru vzdělání   Název kmenového oboru vzdělání   Dosažený stupeň vzdělání 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
39-26               Vojenské technologie        R, T, V 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.