Sdělení ze dne 23.11.2007 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

7.12.2007 | Sbírka:  309/2007 Sb. | Částka:  99/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Prováděcí: MZDR 370/2008
Aktivní derogace: 427/2005 Sb.
309/2007 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 23. listopadu 2007
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2008 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen "IR-DRG").
Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2008 vydává definiční manuál, verze 005.2008 (formát pdf) a program pro automatizované kódování podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 005.2008. Za vydání a distribuci výše uvedené verze definičního manuálu a grouperu IR-DRG odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.
Definiční manuál a grouper IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz, pod odkazem \Pro odbornou veřejnost a dále pod odkazem \Národní referenční centrum.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.