Sdělení ze dne 13.12.2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97

21.12.2007 | Sbírka:  358/2007 Sb. | Částka:  109/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 348/2015 Sb.
358/2007 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 13. prosince 2007
o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
Změna: 348/2015 Sb.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Mezinárodní klasifikaci vzdělání - ISCED 97.
Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 byla schválena na 29. zasedání Generální konference UNESCO v listopadu 1997 jako nástroj pro shromažďování, zpracování a zpřístupňování vzdělávacích statistik jak v jednotlivých zemích, tak v mezinárodním měřítku. Rozpracování Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 bylo provedeno v úzké spolupráci s OECD (úrovně vzdělání) a Eurostatem (obory vzdělání).
Klasifikace má dvě na sobě nezávislé části: úrovně vzdělání a obory vzdělání.
Úrovně vzdělání
(příloha 1)
Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 má 7 základních úrovní (kategorií) vzdělání - kategorie 0 až 6. Kategorie 2, 3, 4 a 5 se dále člení na podkategorie, které charakterizují typ následného vzdělání nebo určení. Pro určování kategorie, resp. podkategorie úrovně jsou používána klasifikační a doplňková hlediska.
Obory vzdělání
(příloha 2)
Obory vzdělání jsou uspořádány do třístupňové klasifikace. Pro stanovení oboru je určující předmětová látka vyučovaná ve vzdělávacím programu.
Platné znění Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97 včetně metodiky pro kódování úrovně a oboru vzdělání bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příloha 1
Úrovně vzdělání
-------- -------------------------------------------------------------------------------------
ÚROVEŇ  PLNÝ NÁZEV ÚROVNĚ                               
-------- -------------------------------------------------------------------------------------     
 0    Preprimární vzdělání                             

 1    Primární vzdělání nebo první stupeň základního vzdělání            

 2    Nižší sekundární vzdělání nebo druhý stupeň základního vzdělání        
  2A   Nižší sekundární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 3       
  2B   Nižší sekundární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 3C      
  2C   Nižší sekundární vzdělání - konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce   

 3    Vyšší sekundární vzdělání                           
  3A   Vyšší sekundární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 5       
  3B   Vyšší sekundární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 5B      
  3C   Vyšší sekundární vzdělání - konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce,  
      přístup ke vzdělání úrovně 4 A                       

 4    Postsekundární neterciární vzdělání                      
  4A   Postsekundární neterciární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 5  
  4B   Postsekundární neterciární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 5B 
  4C   Postsekundární neterciární vzdělání - konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce

 5    První stupeň terciárního vzdělání                       
  5A   První stupeň terciárního vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 6   
  5B   První stupeň terciárního vzdělání - konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce 

 6    Druhý stupeň terciárního vzdělání                       
-------- -------------------------------------------------------------------------------------Příloha 2
zrušena