Opatření ze dne 2.9.2008 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/09.2008-08 pro kmitočtové pásmo 960-1700 MHz (část 1/2)

10.9.2008 | Sbírka:  45/2008 (TV) | Částka:  14/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 1/2016 (TV)