Sdělení ze dne 30.7.2009 o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC

1.9.2009 | Sbírka:  ST77/2009 | Částka:  9/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
ST77/2009
Sdělení
Českého statistického úřadu
ze dne 30. července 2009
o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. října 2009 aktualizaci Klasifikace stavebních děl (dále jen "Klasifikace CZ-CC).
Do Klasifikace CZ-CC, zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., se doplňuje položka 121212 - Chaty bez bytu a název položky 121211 - Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování se upravuje na Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování (kromě chat bez bytu). Aktualizace Klasifikace CZ-CC se provádí z důvodu specifických národních podmínek pro potřeby sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.
Chata bez bytu je objektem individuální rekreace a představuje rekreační chatu, zahrádkářskou chatu či rekreační domek, který byl postaven dle platných právních předpisů a který nemá bytovou jednotku.
Platné znění aktualizované Klasifikace CZ-CC bude uveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz
1. místopředseda Českého statistického úřadu
pověřen zastupováním předsedy Českého statistického úřadu:
Ing. Křovák, CSc, v.r.