Opatření ze dne 7.10.2009 obecné povahy č. OOP/17/10.2009-14, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2007

16.10.2009 | Sbírka:  69/2009 (TV) | Částka:  18/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.