Opatření ze dne 16.12.2009 obecné povahy - Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/12.2009-19 pro kmitočtové pásmo 1700-1900 MHz

18.12.2009 | Sbírka:  81/2009 (TV) | Částka:  22/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 50/2008 (TV)
Pasivní derogace: 62/2011 (TV)