Vládní nařízení ze dne 26.9.1938 o omezení cestování do ciziny

26.9.1938 | Sbírka:  194/1938 Sb. | Částka:  68/1938ASPI

Vztahy

Nadřazené: 131/1936 Sb., 193/1920 Sb.
Pasivní derogace: 361/1938 Sb.
194/1938 Sb. z. a n.
Vládní nařízení
ze dne 26. září 1938
o omezení cestování do ciziny
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb. z. a n., o obraně státu, a podle § 37 branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb.z. a n.:
§ 1
Osobám mužského pohlaví, které podléhají branné povinnosti podle branného zákona nebo povinnosti k osobním úkonům podle zákona o obraně státu, nelze vydati cestovního pasu do ciziny.
§ 2
Výjimky může povoliti v mimořádných a zvláštního zřetele hodných případech zemský úřad místa bydliště v dohodě s příslušným velitelstvím sboru.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude jí, nebude-li nic jiného stanoveno, dnem, jímž stav branné pohotovosti státu bude ukončen; provede je ministr národní obrany v dohodě s ministrem vnitra.
Syrový v. r.
Dr. Krofta v. r.
Dr. Reich v. r.
Černý v. r.
Dr. Horák v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Mentl v. r.
Šubrt v. r.
Dr. Dunovský v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Fritz v. r.
Dr. Janáček v. r.
Ing. Vavrečka v. r.
Dr. Kamenický v. r.
Dr. Bukovský v. r.
Ing. Nosál v. r.
Dr. Zenkl v. r.