Sdělení ze dne 9.11.2010 o zveřejnění návrhu nového opatření obecné povahy č. OOP/9/XX.2010-Y, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů

12.11.2010 | Sbírka:  200/2010 (TV) | Částka:  20/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.