Sdělení ze dne 2.5.2011 o vydání rozhodnutí č. REM/6/04.2011-4 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 6 - "Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity"

13.5.2011 | Sbírka:  64/2011 (TV) | Částka:  7/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.