Vyhláška ze dne 27.5.2011, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů

13.6.2011 | Sbírka:  157/2011 Sb. | Částka:  59/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 152/2008 Sb., 168/2006 Sb., 159/2003 Sb.
157/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. května 2011,
kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 297/2008 Sb.:
§ 1
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob.
2. Vyhláška č. 168/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob.
3. Vyhláška č. 152/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.