Sdělení ze dne 3.10.2011 Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období červenec-září 2011

29.12.2011 | Sbírka:  FAR-3.10.2011 | Částka:  11/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 228/2008 Sb.
FAR-3.10.2011
SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY
ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC - ZÁŘÍ 2011
REF:
RNDr. Dan Nekvasil,
tel: 224 972 362
Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 vyhl.č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje odsouhlasené specifické léčebné programy humánních léčivých přípravků.
ČERVENEC 2011
(P - přípravek, V - výrobce, D - distributor, PŘ - předkladatel programu, C - cíl programu a doba platnosti souhlasu)
P: CISPLATIN 0,5 MG/ML, ROZTOK MEDAC inf.cnc.sol. (cisplatinum) 1 × 20 ml/10 mg 15 000 balení
V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., Hamburg, Německo
D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a.s., ČR
PHARMOS, a.s., ČR
PŘ: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., Hamburg, Německo (cestou Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. - organizační složka, PharmDr. Josef Krčmář, Ph.D., Kamenná čtvrť 63, 639 00 Brno)
C: léčba (monoterapie i jako součást kombinované léčby s dalšími chemoterapeutiky) nádorových onemocnění.
Pracoviště: onkologická a hematologická pracoviště zdravotnických zařízení,
souhlas platí do 31. července 2012;
P: CISPLATIN 0,5MG/ML, ROZTOK MEDAC inf.cnc.sol. (cisplatinum) 1 × 100 ml/10 mg 18 000 balení
V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., Hamburg, Německo
D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a.s., ČR
PHARMOS, a.s., ČR
PŘ: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., Hamburg, Německo (cestou Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. - organizační složka, PharmDr. Josef Krčmář, Ph.D., Kamenná čtvrť 63, 639 00 Brno)
C: léčba (monoterapie i jako součást kombinované léčby s dalšími chemoterapeutiky) nádorových onemocnění.
Pracoviště: onkologická a hematologická pracoviště zdravotnických zařízení,
souhlas platí do 31. července 2012;
P: IASOCholine 1 GB q/ml injekční roztok [1 ml inj.roztoku obsahuje 1 GBq fl uoromethyl-(18F)-dimethyl-2-hydroxyethylu-amonného (nebo fluorocholinu (18F)) k datu a k času výroby] 15 nebo 25 ml roztoku v inj. lahv. počet balení není stanoven (podle potřeby dle požadavků jednotlivých pracovišť)
V: ARGOS Zyklotron GmbH, Linz, Rakousko
D: LACOMED, spol. s r.o., ČR
PŘ: LACOMED, spol. s r.o., Husinec - Řež čp. 130, 250 68 Řež
C: diagnostickum pro pozitronovou emisní tomografii (PET, resp. PET/CT) v případech rakoviny prostaty: odhalování metastáz, diagnostice recidiv, posouzení úspěšnosti léčby; hepatocelulárního karcinomu: lokalizace metastatických lézí dobře diferencovaného hepatocelulárního karcinomu, charakteristika jaterních uzlíků anebo zjišťování stádia změn při detekci lézí hepatocelulárního karcinomu, nesposkytuje-li metoda PET s fludeoxyglukozou dostatečnou průkaznost anebo je-li plánována chirurgická léčba či transplantace.
Pracoviště:
VFN v Praze, Ústav nukleární mediciny, Praha 2
Nemocnice Na Homolce, Odd. nukleární mediciny/PET centrum, Praha
FN Plzeň, Klinika zobrazovacích metod, Plzeň
FN Hradec Králové, Odd. nukleární mediciny, Hradec Králové
FN Olomouc, Klinika nukleární mediciny, Olomouc
Masaryků onkologický ústav, Brno,
souhlas platí do 31. července 2012;
P: BLEOMEDAC inj.plv.sol. (bleomycin sulfát) 1 × 15 000 I.U./lahv. 5000 balení
V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Německo
D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR
PHARMOS, a.s., ČR
PŘ: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., Hamburg, Německo
C: léčba maligních lymfomů Hodgkinova a non-Hodgkinova typu, nádorů varlat (non-seminom a seminom), spinocelulárního karcinomu čípku děložního, maligního a paramaligního pleurálního výpotku. Pracoviště: ONK (klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie), HEM (hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie),
souhlas platí do 31. července 2012;
P: BLEOMEDAC inj.plv.sol. (bleomycin sulfát) 1 × 30 000 I.U./lahv. 2000 balení
V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Německo
D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR
PHARMOS, a.s., ČR
PŘ: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., Hamburg, Německo
C: léčba maligních lymfomů Hodgkinova a non-Hodgkinova typu, nádorů varlat (non-seminom a seminom), spinocelulárního karcinomu čípku děložního, maligního a paramaligního pleurálního výpotku.
Pracoviště: ONK (klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogyne kologie), HEM (hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie),
souhlas platí do 31. července 2012;
SRPEN 2011:
P: VICTRELIS 200mg tvrdé tobolky (boceprevir) 336 × 200 mg 1040 balení
V: S-P Labo NV, Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgie
D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR
PŘ: Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6
C: léčba virové hepatitidy typu C (CHC) genotypu 1 dospělých pacientů s přemosťující fibrózou nebo kompenzovanou cirhózou, u kterých selhala předchozí léčba peginterferonem a ribavirinem (trvající min. 12 týdnů bez redukce dávek).
Pracoviště:
FN v Motole, Oddělení infekční, Praha
IKEM, Klinika hepatogastroenterologie, Praha
ÚVN Praha, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
FN Plzeň, I. interní klinika , Plzeň
FN Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí, Hradec Králové
FN Olomouc, II. interní klinika - gastroenterologická a hepatologická, Olomouc
FN Brno - Bohunice, Klinika infekčních chorob, Brno
FN Ostrava, Klinika infekčního lékařství, Ostrava
Nemocnice České Budějovice, a.s., Infekční oddělení, České Budějovice
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Infekční oddělení, Pardubice
Nemocnice Mělník, Infekční oddělění, Mělník
Slezská nemocnice v Opavě, Infekční oddělení, Opava
Remedis, s.r.o., Gastroenterologie, Vladimírova 10, Praha 4
Ordinace lékaře specialisty - infekční, MUDr. Pavel Dlouhý, V Jirchářích 62/2, Ústí n/L.
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o., tř. Edvarda Beneše 1549, Hradec Králové
Ambulance pro přenosné nemoci, MUDr. Vladimír Strakrle, Ponávka 2, Brno,
souhlas platí do 31. srpna 2012;
P: Crizotinib PF-02341066 tobolky 60 × 250 mg 810 balení
V: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, 79090 Freiburg, Německo
D: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, 79090 Freiburg, Německo
PŘ: Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
C: léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s mutací genu ALK, po selhání předchozí standardní chemoterapie.
Pracoviště:
VFN v Praze, Onkologická klinika, Praha 2
FN v Motole, Pneumologická klinika, Praha 5
FN Na Bulovce, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Praha 8
FN Plzeň, Klinika TRN, Plzeň
FN Hradec Králové, Plicní klinika, Hradec Králové
FN Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Olomouc
FN Brno, Klinika nemocí plicních, Brno,
souhlas platí do 31. ledna 2013;
P: PURI - NETHOL tbl. (mercaptopurinum) 25 × 50 mg 5000 balení
V: Excella GmbH, Německo; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Polsko
D: Movianto Česká republika s.r.o., ČR
PŘ: Laboratories Genopharm, Parc de l’Esplanade, 2 rue Niels Bohr, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes, Francie (cestou společností Pharma-EU, s.r.o., Malostranské náměstí 23, 119 00 Praha 1)
C: léčba akutní leukemie a navození remise, udržovací léčba akutní lymfoblastické leukemie a akutní myeloidní leukemie.
Pracoviště:
VFN v Praze, I.interní klinika - klinika hematoonkologie, Praha 2
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2
FN Královské Vinohrady, Oddělení klinické hematologie, Praha 10
FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, Praha 5
FN Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení, Plzeň
FN Hradec Králové, 2. interní klinika - oddělení klinické hematologie, Hradec Králové
FN Olomouc, Hemato-onkologická klinika; Dětská klinika, Olomouc
FN Brno, Interní hematoonkologická klinika; Klinika dětské onkologie, Brno,
souhlas platí do 31. srpna 2013;
P: TRANDATE inj. (labetaloli hydrochloridum) 5 × 20 ml/100 mg 800 balení
V: CENEXI, 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-Sous-Bois, Francie
D: Movianto Česká republika s.r.o., ČR
PŘ: Laboratories Genopharm, Parc de l’Esplanade, 2 rue Niels Bohr, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes, Francie (cestou společností Pharma-EU, s.r.o., Malostranské náměstí 23, 119 00 Praha 1)
C: léčba těhotných žen, které jsou ohroženy hypertenzí (preeklampsie a eklampsie). Pracoviště: zdravotnická zařízení ambulantní a ústavní péče,
souhlas platí do 31. srpna 2013;
ZÁŘÍ 2011
Žádný souhlas nebyl vydán.