Sdělení ze dne 4.5.2012 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 4200-5925 MHz

4.5.2012 | Sbírka:  21/2012 (TV) | Částka:  6/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.